DATA
Data voor 2021:

Wij plannen de leergang voor eind mei, juni en begin juli 2021, informatie volgt…

Tijden
start om 13.00 uur, einde om 20.00 uur, incl. diner

Accreditatiepunten
3 SKO-Hobeon punten

KOSTEN
€ 2400,- excl. btw, inclusief documentatie, boeken, wetgevingssoftware, koffie / thee en diner.

LOCATIE
Gelling Veiligheid
Nieuwerkerk aan den IJssel

STAFDOCENTEN
Mr. Jan Kees den Haan (Maet advocaten), Mr. Jan Harmen Kwantes (hoofddocent , TNO/Gelling) en gastspreker

Wetgeving en Aansprakelijkheid

Download leaflet Wetgeving & Aansprakelijkheid 2020

De Masterclass Wetgeving en Aansprakelijkheid (W&A) met betrekking tot arbeidsomstandigheden is in een nieuwe vorm gegoten en wordt in 2020 voor het eerst georganiseerd. De Masterclass voorziet, evenals haar voorganger de Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid, in een aantal behoeften voor arbo-professionals.

We bieden een compleet overzicht van de belangrijkste wetgeving- en aansprakelijkheidsissues en een actueel overzicht van de wijzigingen in de wetgeving. Dit alles aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie en met veel mogelijkheden tot het inbrengen van eigen casuistiek en discussie.

De diepgang van de Masterclass is onderscheidend ten opzichte van andere reguliere opleidingen voor arbo-professionals. De Masterclass omvat 3 dagen, waarna u helemaal up-t-date geïnformeerd bent. De Masterclass heeft betrekking op zowel de wetgeving als de aansprakelijkheid.

Voor wie?

Deze Masterclass, bedoeld voor (arbo) professionals, gaat door waar de reguliere opleiding stopt. In de praktijk is gebleken dat (arbo) professionals in hun dagelijks werk regelmatig te maken krijgen met problemen waarbij kennis van de wetgeving en de rechtspraak of jurisprudentie heel goed van pas komt. Maar die kennis is niet altijd aanwezig, of up-to-date. De Masterclass Wetgeving en Aansprakelijkheid biedt een uitstekende gelegenheid om praktijkgericht kennis op te doen en verder te verdiepen.

De masterclass

Door een evenwichtige mix van theorie en praktijk zal de deelnemer met diverse aspecten van wetgeving en rechtspraak of jurisprudentie kennismaken. Verdieping van de lesstof staat in deze drie-daagse leergang centraal: niet alleen als het gaat om (werkgevers)aansprakelijkheid, maar ook om aansprakelijkheid voor opstallen, vertegenwoordigers, zaken, bedrijfsuitoefening, personeelsfeesten e.d. Er is tevens voldoende ruimte voor het behandelen van door de deelnemers zelf ingebrachte casuïstiek. Gestreefd wordt naar het vermeerderen van kennis en inzicht in wetgevingsprocessen met heel veel jurisprudentie.

Meerwaarde

Daarnaast wordt door deskundige juridische praktijkdocenten ook een aantal onderwerpen behandeld dat in de reguliere opleidingen niet aan bod komt, zoals bouwregelgeving, warenwet en productveiligheid. Ook wordt inzicht verschaft in de processen die een rol spelen bij de medezeggenschap en in de rol van de professional in dat proces.

In Company

Deze 3-daagse Masterclass is ook mogelijk als in company training.