OVK: OPLEIDING TOT OPERATIONEEL/MIDDELBAAR  VEILIGHEIDSKUNDIGE

  • Capelle a/d IJssel
  • Start 22e editie: 20 januari 2022. Overige dagen op 3 februari 2022, 17 februari 2022, 10 maart 2022, 24 maart 2022, examen 7 april 2022.
  • Start 23e editie: 28 april 2022. Overige dagen op 12 mei 2022, 26 mei 2022, 9 juni 2022, 23 juni 2022, examen 7 juli 2022.
  • Zie ook www.ovkbouw.nl voor alle opleidingsdata voor de OVK voor de bouw (in samenwerking met Aboma).
  •  € 2300 incl. leermaterialen, begeleiding, examen en registratie Hobeon, exclusief btw. OVK.   MVK vervolg: € 3600,00 ex btw. Lees meer over de opleiding OVK en de inzet van OVK-ers bij bedrijven in het OVK-Magazine van Gelling Veiligheid
OVK Opleiding VG-functionarisModules
SKO Hobéon geregistreerd

Download leaflet OVK MVK Opleiding Regulier

Lees het OVK-magazine (maart 2019)


De VG-functionaris als Operationeel Veiligheidskundige

De VG-functionaris moet over de nodige deskundigheid beschikken, of kan aantoonbaar een beroep doen op interne / externe deskundigen.
Nodige deskundigheid betekent voor Nederland minimaal MVK (-opleiding toegelaten door Hobéon SKO) of HVK.

OVK Opleiding

Bekend zijn de VCA, MVK en HVK opleidingen. Een aantal MVK opleidingen bestaat uit 3 modules à 5 dagen.
Recent is de OVK opleiding ontwikkeld als module 1 van de MVK Industrie en de MVK (Af)Bouw en installatiebranche.
Dat betekent dat de OVK opleiding gevolgd kan worden als module 1 van deze MVK opleidingen.
Ook het OVK deel van de volledige MVK valt onder het regime van Hobéon SKO certificatie en registratie. Er zijn mogelijkheden voor subsidie. Kijk hiervoor op de website van Gelling Veiligheid.

OVK-opleiding: digitaal en fysiek

Voor iedere lesdag hebben wij een digitaal webinar ontwikkeld, dat door de deelnemers van tevoren wordt bekeken. In de fysieke bijeenkomsten worden vragen over de stof en het webinar beantwoord en worden de nieuwe stof en de bedrijfsopdrachten verder besproken. 

Het docententeam van onze veiligheidsopleidingen geeft extra service bij het maken van de vereiste bedrijfsopdrachten en biedt het herexamen van de OVK- en MVK-opleiding gratis aan als extra examenmoment. Op verzoek is ook een examentraining mogelijk.

Deskundigheid

De OVK opleiding wordt door docenten uit de praktijk gegeven en is een volwaardige opleiding voor VG-functionarissen, VCA en preventiecoördinatoren. De opleiding draagt bij aan de vereiste deskundige VG-ondersteuning.

OVK® is geregistreerd als handelsmerk door Gelling.

 

Gelling Veiligheid, VAPRO, APPLY, ABOMA, KIWA, IVM en IVARBO

Gelling Veiligheid is met de VAPRO en vele anderen,  een samenwerkingsverband aangegaan rond de opleiding Middelbaar Veiligheidskundige en de opleiding Operationeel veiligheidskundige. Beide organisaties brengen hun knowhow, docenten en leermiddelen/boeken in bij deze samenwerking. Het uitgangspunt is het aanbieden van een zeer veelzijdige opleiding voor proces-operators, SHE-managers en Human Resource units en/of opleidingsorganisaties in de proces-industrie. Vanuit de wetgeving staat met name ook in de proces-industrie veiligheid op een centrale plaats. Deze opleiding biedt de mogelijkheid de informatiebehoefte en de daarbijbehorende doorontwikkeling bij operators en SHE-managers invulling te geven.

Het vervolg op deze opleiding is de opleiding voor Middelbaar Veiligheidskundige van Gelling Veiligheid. Op deze pagina leest u er meer over.

Basis Veiligheidskunde opleiding en opleiding Operationele Veiligheidskunde – Wat is het verschil?

De opleiding Operationele Veiligheidskunde (OVK®) van Gelling Veiligheid wordt in de markt ook wel de opleiding Basis Veiligheidskunde genoemd. Toch zijn de 2 opleidingen niet echt met elkaar te vergelijken. Het uitgangspunt van onze geregistreerde OVK-opleiding is het aanbieden van een zeer veelzijdige veiligheidskundige opleiding om het gat van VOL-VCA naar Middelbare Veiligheidskunde (MVK) te dichten. De opleiding Basis Veiligheidskunde is een afgeleide van de OVK® -opleiding van Gelling Veiligheid. Hierdoor is het verschil in onderwerpen minimaal. Het onderscheidend karakter zit voornamelijk in de naam en waardering van het diploma en het financieel voordeel bij doorstromen naar de MVK-modules.

basis veiligheidskunde en operationele veiligheidskunde - waarom je beter voor de opleiding operationele veiligheidskunde kunt kiezen.

Wat zijn de voordelen van de OVK®-opleiding ten opzichte van de opleiding Basis Veiligheidskunde?

Kiezen voor de OVK®-opleiding van Gelling Veiligheid betekent kiezen voor een opleiding met meer kansen op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot de opleiding Basis Veiligheidskunde is de opleiding OVK® door Hobéon-SKO gecertificeerd. Na afronding van de opleiding ontvangt u een gecertificeerd diploma en wordt u opgenomen in het register van Hobéon als Operationeel Veiligheidskundige. Hiermee heeft het diploma waarde op de arbeidsmarkt. Lees op deze website van OVK.help meer over het (her)registreren van OVK-ers.

Wilt u uiteindelijk de opleiding Middelbare Veiligheidskunde volgen?

Heeft u een erkend OVK®-diploma behaald bij Gelling Publishing / Vapro / Aboma  of een ander opleidingsinstituut (Apply, Copla, KIWA, IVM)? Dan geeft dit diploma vrijstelling op de eerste module van onze MVK opleiding.