OVK- en MVK-opleiding

EtalageOVK-opleidingen

We geven meer  opleidingen voor OVK (operationele veiligheidskunde) in het hele land, ook speciale opleidingen voor de bouwsector . Soms organiseren we ze zelf en soms in samenwerking met partners. Ook organiseren we veel in company opleidingen voor OVK-ers, zoals bij EPZ in Borssele, BASF in Heerenveen, de TSA Safety Group in Goes, DISC Dordrecht, Aviko in Steenderen, FRISO bouwgroep Sneek, SABIC Bergen op Zoom enzovoort.

Het is veel momenteel een druk bestaan en we zijn op pad voor Gelling Veiligheid. Ook naar onze nieuwe locatie voor de OVK-opleidingen: Coevorden en Leeuwarden.

Verder organiseren we in 2022 weer meerdere  bijscholingsdagen , gegeven voor veiligheidsspecialisten door veiligheidsspecialisten met onderwerpen zoals bouw- en sloopveiligheid, arbeidshygiëne, ongevalonderzoek, TRA / LMRA, risico’s herkennen en toezicht, gevaarlijke stoffen, in besloten ruimten beleid, voor alcohol, drugs en medicijnen , ISO 45001 en machineveiligheid en CE-markering.

Een nieuwe bouw aan de stam zijn de  Masterclasses Wetgeving en Aansprakelijkheid.

Gelling Advies

Dit nieuwste onderdeel van Gelling Veiligheid is ontstaan vanuit de vraag van onze cursisten en aangesloten bedrijven om bij tijd en wijle adviestrajecten te initiëren en uit te voeren. Met ons team van persoonsgecertificeerde Hogere Veiligheidskundigen, Arbeidshygiënisten en Arbeids- en organisatiepsychologen helpen wij bij het opstellen van een RI&E en plan van aanpak, V&G coördinatie en het doen van onderzoek.

Lees meer informatie over Gelling Advies in het leaflet.

 

Nieuwe boeken

De afgelopen jaren verschenen er nieuwe boeken :

 • Doeners aan zet (2021)
 • Leren in verbondenheid (2021)
 • Is de kust veilig? (202)
 • De Risicoprofessional (2022)

Subsidie voor uw veiligheidsopleiding

Wilt u starten met de opleiding OVK, MVK of HVK? Misschien is het mogelijk om de opleidingskosten van ontvangen trainingen gesubsidieerd te krijgen.

 • Subsidie van / via OOM
  Het OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Een onderdeel van de dienstverlening van het OOM is de medefinancier van opleidingskosten. Kijk voor meer informatie bij het overzicht van de OOM-regelingen. Misschien zijn er nog andere regelingen van subsidies die interessant zijn. OOM heeft ze helder en overzichtelijk op een overzicht in deze  subsidiewijzer.
 • Subsidie van / via OVP
  Het Sectorplan Procesindustrie is afgelopen, maar met name in een aantal specifieke regio’s zijn nog kansen om te doen met de Sectorplannen. In de regio in kaart gebracht bij welke bedrijven tekorten en overschotten dreigen en worden medewerkers door van gerichte acties via een mobiliteit middelcentrum herplaatst naar een kansrijk beroep, waarbij ook omscholing tot de mogelijkheden behoort. Meer informatie over sectorplannen in uw regio vindt u op de website van het ministerie van SZW:  www.sectorplannen.nl.

Nieuws over Gelling Veiligheid

Al sinds een hele tijd heeft onze mooie vijf-daagse operationele veiligheidsopleiding (OVK) definitief een grote plek de veiligheidsopleidingen die in Nederland gegeven worden. Dit succes is mede te danken aan de succesvolle nauwe samenwerking met VAPRO, Aboma, Apply en Copla en sinds 2019 met IVM en Kiwa. Dankzij hen en ons team van ervaren veiligheidsspecialisten en docenten zijn organisaties weer een stuk veiliger geworden. Ook is deze Hobéon geregistreerde training vele malen in-company gegeven.

Verder is, samen met Vapro / Apply en Aboma, de website www.ovk.help  ontwikkeld. Op de website kunnen OVK-ers in opleiding oefenen met schriftelijke examens en worden ondersteund bij het maken van bij de opleiding behorende bedrijfsopdrachten. Verder biedt de website de toegang tot de herregistratie in het register van Hobéon-SKO door middel van het volgen van een van onze actualiteiten- en bijscholingsdagen.

In september 2018 is de geheel nieuwe 8-daagse opleiding pre HVK in het leven geroepen. Deze nieuwe opleiding bereidt kandidaten voor de opleiding voor Hogere Veiligheidskundige (HVK). In 2019 hebben de eerste kandidaten deze opleiding afgerond en zij kijken terug op een zeer inhoudsvol traject o.l.v. hoofddocent dr. Ingeborg van der Geest. Nu in 2022 starten wij onze derde editie van de HVK-opleiding. Deze start september 2022 in Capelle aan den IJssel op onze eigen traininglocatie.

Om de uitbreidende  werkzaamheden goed te laten verlopen is het team van Gelling Veiligheid in het afgelopen jaar uitgebreid met 2 praktijkondersteuners en een MVK-er voor alle opleidingen.

Ook de thema’s voor de nieuwe actualiteitendagen/verdiepingsmiddagen worden nu in samenspraak met onze adviesraad bepaald. Actualiteitendagen met als onderwerp ‘besloten ruimten’ en ‘gasmeten ruimten’ en ‘gasmeten ruimten’. Via onze veiligheids-opleidingen willen we op deze voorlichting over thema’s als gedrag en cultuur, onderricht en toezicht.

Digitalisering

Sinds de ‘Corona-periode’ bieden we de mogelijkheid om de OVK –MVK  -opleiding  op  een andere manier te volgen. Voor elke dag hebben wij een digitaal webinar ontwikkeld, dat door de deelnemers van tevoren wordt bekeken. De digitale lessen worden ondersteund met korte online live-sessies waarin vragen over de stof en de webinar worden beantwoord en de bedrijfsopdrachten worden besproken. De helft van de lessen wordt digitaal gegeven en voor de andere helft organiseren we bijeenkomsten. Op deze manier wordt het groepsgevoel gestimuleerd en kan er nog meer onderlinge uitwisseling plaatsvinden van informatie en ervaringen.

Het docententeam van onze veiligheidsopleidingen geeft extra service bij het maken van de vereiste bedrijfsopdrachten en biedt het herexamen van de OVK- en MVK-opleiding gratis aan als extra examenmoment. Op verzoek is ook een examentraining mogelijk.

Samengevat:

 • digitale les/instructiefilms per lesdag
 • specifieke webinars;
 • minder reistijd;
 • minder verminderen;
 • ondersteuning via Microsoft Teams / Skype voor vragen over de lesstof, examens en huiswerk / bedrijfsopdrachten;
 • 5% korting op de opleidingskosten.

Nieuws over onderwijs

In 2017 is Gelling Onderwijs een samenwerkingsverband aangegaan met Kluitman Educatief. Gezamenlijk is  Actief Leren Lezen  ontwikkeld, een methode voor technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen voor drie. In het buitenland 2017 / 2018 is begonnen met een pilot op verschillende scholen. De resultaten van deze lesmethode zijn zeer bemoedigend, de pilot-scholen zijn enthousiast en veel leerlingen zijn met deze methode goed gegaan met lezen.
Er worden veel proefpakketten voor Actief Leren Lezen aangevraagd. Het team van Actief Leren Lezen bezoekt veel basisscholen om over deze leesmethode te vertellen.In 2019 heeft Kluitman educatief met een team van 8 docenten ALL (actief leren lezen) bij vele basisscholen ontwikkeld. Nu an 2021 is het team uitgebreid tot 12 mensen, ontwikkelaars, redactie, marketing, marketing, etc…


Nieuws over Gelling boeken

Verder worden er in de webshop van Gelling,  www.gellingboeken.nl , nog altijd regelmatig door Gelling Uitgeverij uitgegeven boeken geplaatst en lezers weten deze website goed te vinden. In de webshop zijn boeken over wetgeving, veiligheid, onderwijs, coaching en verandermanagement van Gelling Publishing te bekijken. In 2021 werd het boek voor Operationeel Veiligheidskundigen volledig gereviseerd; uitgebracht de vierde editie.


Nieuwsbrieven Gelling Veiligheid

Natuurlijk blijven wij onze populaire  nieuwsbrieven  maken en verzenden. In deze nieuwsbrieven bieden we nieuws over de diverse opleidingsactiviteiten en publicaties vanuit onze uitgeverij. Op deze pagina  kunt u alle berichten teruglezen en kunt u zich ook  aanmelden voor de nieuwsbrief .

Graag begroeten wij u tijdens een van onze activiteiten,
Sipke Gelling