OVK- en MVK-opleiding

EtalageSinds de ‘Corona-periode’ bieden we de mogelijkheid om de OVK – en MVK-opleiding op een andere manier te volgen. Voor iedere lesdag hebben wij een digitaal webinar ontwikkeld, dat door de deelnemers van tevoren wordt bekeken. De digitale lessen worden ondersteund met korte online live-sessies waarin vragen over de stof en de webinar worden beantwoord en de bedrijfsopdrachten worden besproken. De helft van de lessen wordt digitaal gegeven en voor de andere helft organiseren we fysieke bijeenkomsten. Op deze manier wordt het groepsgevoel gestimuleerd en kan er nog meer onderling uitwisseling plaatsvinden van informatie en ervaringen. Het docententeam van onze veiligheidsopleidingen geeft extra service bij het maken van de vereiste bedrijfsopdrachten en biedt het herexamen van de OVK- en MVK-opleiding gratis aan als extra examenmoment. Op verzoek is ook een examentraining mogelijk. Samengevat:
 • gedeeltelijk digitale lessen/instructiefilms per lesdag
 • specifieke webinars;
 • minder reistijd;
 • minder fysieke lessen;
 • ondersteuning via Microsoft Teams / Skype voor vragen over de lesstof, examens en huiswerk / bedrijfsopdrachten;
 • 5% korting op de opleidingskosten.

OVK-opleidingen

We geven steeds meer opleidingen voor OVK (operationele veiligheidskunde) in het hele land, ook speciale opleidingen voor de bouwsector. Soms organiseren we ze zelf en soms in samenwerking met partners.  Ook organiseren we veel in company opleidingen voor OVK-ers, zoals bij EPZ in Borssele, BASF in Heerenveen, de TSA Safety Group in Goes, DISC Dordrecht, Aviko in Steenderen, FRISO bouwgroep Sneek, SABIC Bergen op Zoom e.v.. Het is momenteel een druk bestaan en we zijn veel op pad voor Gelling Veiligheid. Ook naar onze nieuwe lokatie voor de OVK-opleidingen: Coevorden en Leeuwarden. Verder organiseren we in 2021 vanaf de maand mei wederom veel bijscholingsdagen, gegeven voor veiligheidsspecialisten door veiligheidsspecialisten met onderwerpen zoals bouw- en sloopveiligheid, operationele arbeidshygiëne, ongevalonderzoek, TRA / LMRA, risico’s herkennen en toezicht, gevaarlijke stoffen, werken in besloten ruimten, beleid voor alcohol, drugs en medicijnen, ISO 45001 en machineveiligheid en CE-markering. Een nieuwe loot aan de stam zijn de Masterclasses Wetgeving en Aansprakelijkheid.

Nieuwe boeken

In de loop van 2020 verschenen er 3 nieuwe boeken:
 • Doeners aan zet
 • De Risicoprofessional
 • Leren in verbondenheid, is verschenen januari 2021

Subsidie voor uw veiligheidsopleiding

Wilt u starten met de opleiding OVK, MVK of HVK? Misschien is er dan mogelijk om de opleidingskosten geheel of gedeeltelijk gesubsidieerd te krijgen.
 • Subsidie van / via OOM Het OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van het OOM is het co-financieren van opleidingskosten. Kijk voor meer informatie bij het overzicht van de OOM-regelingen. Misschien zijn er nog andere regelingen of subsidies die interessant zijn. OOM heeft ze helder en overzichtelijk op een rijtje gezet in deze subsidiewijzer.
 • Subsidie van / via OVP Het Sectorplan Procesindustrie is afgelopen, maar met name in een aantal specifieke regio’s  zijn nog volop kansen om mee te doen met de Sectorplannen. In de regio wordt in kaart gebracht bij welke bedrijven tekorten en overschotten dreigen en worden medewerkers door middel van gerichte acties via een mobiliteitscentrum herplaatst naar een kansrijk beroep, waarbij ook omscholing tot de mogelijkheden behoort. Meer informatie over sectorplannen in uw regio vindt u op de website het ministerie van SZW: www.sectorplannen.nl.

Nieuws over Gelling Veiligheid

Al sinds een hele tijd heeft onze mooie vijf-daagse opleiding Operationeel Veiligheidskundige (OVK) definitief een grote plek ingenomen tussen de veiligheidsopleidingen die in Nederland gegeven worden. Dit succes is mede te danken aan de succesvolle nauwe samenwerking met VAPRO, Aboma, Apply en Copla en sinds 2019 met IVM en Kiwa. Dankzij hen en ons team van ervaren veiligheidsspecialisten en docenten zijn organisaties weer een stuk veiliger geworden. Ook is deze Hobéon geregistreerde opleiding meerdere malen in-company gegeven. Verder is, samen met Vapro / Apply en Aboma, de website www.ovk.help ontwikkeld. Op de website kunnen OVK-ers in opleiding oefenen met schriftelijke examens en worden ze ondersteund bij het maken van de bij de opleiding behorende bedrijfsopdrachten. Verder biedt de website de toegang tot de herregistratie in het register van Hobéon-SKO door middel van het volgen van een van onze actualiteiten- en bijscholingsdagen. In september 2018 is de  geheel nieuwe 8-daagse opleiding pre HVK gelanceerd. Deze nieuwe  opleiding bereidt kandidaten voor op de opleiding voor Hogere Veiligheidskundige (HVK). Nu in 2019 hebben de eerste kandidaten deze opleiding afgerond en zij kijken terug op een zeer inhoudsvol traject olv hoofddocent dr. Ingeborg van der Geest. Nu in 2021 lanceren wij onze tweede editie van de complete HVK-opleiding, start 4 maart 2021 in Woerden en Capelle op onze eigen trainingslocatie. Om de uitbreidende  werkzaamheden goed te laten verlopen is het team van Gelling Veiligheid in het afgelopen jaar uitgebreid met 2 praktijkondersteuners en een MVK-er voor alle opleidingen. Ook de thema’s voor de nieuwe actualiteitendagen / verdiepingsmiddagen worden nu in samenspraak met onze adviesraad bepaald. Actualiteitendagen met als onderwerp ‘besloten ruimten’ en ‘gasmeten’ kunt u binnenkort op onze agenda terugvinden. Via onze veiligheids-opleidingen willen we op deze manier  inhoudelijke thema’s als gedrag en cultuur, aansprakelijkheid, voorlichting en onderricht en bewustwording  uitdragen. En als laatste bij het nieuws over Gelling Veiligheid: De Leergang wetgeving en aansprakelijkheid zal in de maanden mei juni en juli 2021 voor de zestiende keer worden georganiseerd.

Nieuws over onderwijs

In 2017 is Gelling Onderwijs een samenwerkingsverband aangegaan met Kluitman Educatief. Gezamenlijk is Actief Leren Lezen ontwikkeld, een methode voor technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen voor groep drie. In het schooljaar 2017 / 2018 is begonnen met een pilot op verschillende scholen. De resultaten van deze lesmethode zijn zeer bemoedigend, de pilot-scholen zijn enthousiast en veel leerlingen zijn met deze methode goed vooruit gegaan met lezen. Er worden veel proefpakketten voor Actief Leren Lezen aangevraagd. Het team van Actief Leren Lezen bezoekt veel basisscholen om over deze leesmethode te vertellen. In 2019 heeft Kluitman educatief met een team van 8 docenten ALL (actief leren lezen) bij vele basisscholen geïntroduceerd. Nu anno 2021 is het team uitgebreid tot 12 mensen , ontwikkelaars, redactie, marketing, leesspecialisten etc… Wij staan voor de scholen klaar, fysiek maar ook he;lemaal digitaal met introducties en webinars, alsook digitale inscholingen voor het gehele team.

Nieuws over Gelling boeken

Verder worden er in de webshop van Gelling,  www.gellingboeken.nl, nog altijd regelmatig door Gelling Publishing uitgegeven boeken geplaatst en lezers weten deze website goed te vinden. In de webshop zijn boeken over wetgeving, veiligheid, onderwijs, coaching en verandermanagement van Gelling Publishing te bekijken. In 2021 wordt  het leerboek voor Operationeel Veiligheidskundigen volledig gereviseerd., en dit word dan alweer de vierde editie.

Nieuwsbrieven Gelling Veiligheid

Natuurlijk blijven wij onze populaire nieuwsbrieven maken en versturen. In deze nieuwsbrieven bieden we nieuws over de diverse opleidingsactiviteiten en publicaties vanuit onze uitgeverij. Op deze pagina kunt u alle verschenen nieuwsbrieven teruglezen en kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Graag begroeten wij u tijdens een van onze activiteiten, Sipke Gelling