Actualiteitendagen

28-9-2022: Operationele arbeidshygiëne
14-9-2022: TRA/LMRA en V&G-plan
12-10-2022: Gevaarlijke stoffen in een notendop
2-11-2022: Wetgevings-actualiteitendag
16-11-2022 Risico's herkennen en toezicht
Werken in besloten ruimten
Themadag: Machineveiligheid
Dé risicoprofessional
Machineveiligheid en CE-markering
5-10-2022: Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer
Electrische veiligheid
7-12-2022: Bouw- en sloopveiligheid
Ongevalsonderzoek
30-11-2022: Incidenten-onderzoek, kritisch denken en de menselijke factor