Actualiteitendagen

6-9-2023: Incidenten-onderzoek, kritisch denken en de menselijke factor
27-9-2023 Veiligheids-coördinatie in de bouw
11-10-2023: Risicobewustzijn en observatie op de werkvloer
1-11-2023: Wetgevings-actualiteitendag
8-11-2023 Ongevalsanalyse
22-11-2023: Bouw- en sloopveiligheid
28-11-2023 . Risico's herkennen en toezicht
13-12-2023: Cybersecurity
20-12-2023: Dak RI&E
voorjaar 2024: TRA/LMRA en V&G-plan
voorjaar 2024: Operationele arbeidshygiëne
voorjaar 2024: Gevaarlijke stoffen in een notendop
datum nntb Electrische veiligheid
datum nntb Werken in besloten ruimten
Dinsdag 21 november Machineveiligheid: risicobeoordeling van machines
datum nntb Machineveiligheid en CE-markering