• Woerden: 2018 13 februari, 13 maart, 10 april, 15 mei, 5 juni, 26 juni Examen, i.s.m Vapro
  • Zwolle: 2018 15 februari, 15 maart, 12 april, 17 mei, 7 juni, 28 juni Examen, i.s.m. Vapro

KOSTEN
€ 2300 incl. leermaterialen, begeleiding, examen en registratie Hobeon, exclusief BTW OVK, MVK vervolg Euro 3600,00 ex btw

Lees meer over de opleiding OVK en de inzet van OVK-ers bij bedrijven in het OVK-Magazine van Gelling Veiligheid

OVK Opleiding VG-functionarisModules
SKO Hobéon geregistreerd

Download leaflet OVK Opleiding VG-functionaris

De VG-functionaris als Operationeel Veiligheidskundige

De VG-functionaris moet over de nodige deskundigheid beschikken, of kan aantoonbaar een beroep doen op interne / externe deskundigen.
Nodige deskundigheid betekent voor Nederland minimaal MVK (-opleiding toegelaten door Hobéon SKO) of HVK.

OVK Opleiding

Bekend zijn de VCA, MVK en HVK opleidingen. Een aantal MVK opleidingen bestaat uit 3 modules à 5 dagen.
Recent is de OVK opleiding ontwikkeld als module 1 van de MVK Industrie en de MVK (Af)Bouw en installatiebranche.
Dat betekent dat de OVK opleiding gevolgd kan worden als module 1 van deze MVK opleidingen.
Ook het OVK deel van de volledige MVK valt onder het regime van Hobéon SKO certificatie en registratie.

Deskundigheid

De OVK opleiding wordt door docenten uit de praktijk gegeven en is een volwaardige opleiding voor VG-functionarissen, VCA en preventiecoördinatoren. De opleiding draagt bij aan de vereiste deskundige VG-ondersteuning.

OVK® is geregistreerd als handelsmerk door Gelling.