Activiteiten van uitgever en opleider  Sipke Gelling

Het accent van onze activiteiten voor het eerste halfjaar 2017 bij het veiligheidsonderdeel  ligt nu bij het verstevigen in de markt van onze mooie opleiding Operationeel Veiligheidskundige (OVK), de vijfdaagse opleiding tot Operationeel Veiligheidskundige (OVK), regulier en in nauwe samenwerking met VAPRO, Aboma, Apply en Copla. Het resultaat is dat we nu in 2016 diverse  in-company opleidingen draaien. De belangstelling is in 2015 enorm gegroeid, mede door het feit dat er vanuit het OVP fonds voor de procesindustrie subsidie op deze opleiding kon worden verleend. Ook is de opleiding officieel erkend door SKO-Hobeon, er kan worden geregistreerd en het examen wordt door SKO-Hobeon afgenomen. Ook staat de regeling voor de opleiding (OVK regeling) op de site van SKO-Hobeon. Kortom een goede stap voor de kennisopbouw en toetsing.  Vanwege deze ontwikkelingen is er een leerboek en het gellingplatform in het leven geroepen om alle cursisten zo optimaal en gemakkelijk te faciliteren tijdens het doorlopen van de opleiding. de begeleiding in de bedrijfsopdrachten wordt gedaan door een team van veiligheidsspecialisten en wij bieden naast de vijf opleidingsdagen kopcursussen (halfdaags, eendaags) op afroep van de cursisten en bedrijven.

Zo draaien we inhoudelijke thema’s als gedrag en cultuur, aansprakelijkheid, voorlichting en onderricht, bewustwording enzomeer uit via onze OVK opleiding.

De Leergang wetgeving en aansprakelijkheid 2017 is voor de 12e keer een succes en wordt nu in een wat ander nieuw jasje gestoken met geheel nieuwe inleiders

Naast deze activiteit zijn we druk met materialenontwikkeling en ondersteuning. Het boek “Omgaan met risico’s” van Cees Muusse en Siep Slager is vorig jaar verschenen en vindt zijn weg naar afgestudeerde Middelbaar Veiligheidskundigen. Ook  het nieuwe boek “De risicoprofessional komt er aan” van hoofdauteur Walter Zwaard is verschenen. Een zeer mooi vormgegeven uivoering met een nieuwsgierig makende inhoud.

Ook de thema’s voor de nieuwe actualiteitendagen/verdiepingsmiddagen worden nu in samenspraak met de adviesraad bepaald.

Ook bezoeken we nu regelmatig basisscholen voor introducties rond de methodiek lezen en spellen, maar ook komen duurzaamheid, professionaliteit en werkdruk hierbij aan de orde. In dit kader zijn we met TNO/ Value2Share  bezig met verdiepingsmiddagen en avonden rond het thema “lekker lang blijven werken” voor onze primaire doelgroepen als het onderwijs, de veiligheidskundige en de veranderaar. Voor het primair onderwijs en met name voor de docenten in de groepen 2 en 3 is het  boek van Germa van Dijk-den Hoed en Ewald Vervaet verschenen, getiteld het “Klank en Vormspel” , voor de onderbouw in het primair onderwijs. Het boek dient als voorloper op een vliegende start om met welke willekeurige taalmethode aan de slag te gaan. Op 20 april 2016 wordt het boek Basisonderwijs zonder basis, in combinatie met het boek Basisonderwijs met basis gepresenteerd op het Ministerie.

 

De grondgedachte van James Reason, Peter Drucker, Tom Peters en andere managementgoeroe’s  staat in de Nederlandstalige editie “Omgaan met Risico’s” centraal. U leest meer over dit nieuwe  boek in de Webshop van Gelling Publishing

 

Onze nieuwe webshop voor onze boeken luidt www.gellingboeken.nl dit voor onze publicaties, nieuw zijn de prachtige pockets met wetgeving en besluiten voor de veiligheidsprofessionals

Onze e-zines (emailnieuwsbrieven) worden op dit moment zeer goed gelezen, met titels als “spijt-optanten”, “wisenten”, “struisvogels”, en zo meer blijkt dat we proberen zoveel mogelijk aandacht te trekken, maar ook meer informatie te bieden over de divers activiteiten en publicaties vanuit onze uitgeverij.

In 2017 zijn wij wederom met enkele prachtige inhoudsvolle publicaties gekomen als het leerboek OVK en de pocket de nieuwe wetgeving rond veiligheid/arbo ingaande op 1 juli 2017,  en deze in combinatie te presenteren met opleidingen, actualiteitenmiddagen, presentaties, proefcolleges en inscholingen.

Graag begroeten wij u tijdens een van onze activiteiten,

Sipke Gelling, mei 2017