Nieuws over Gelling Veiligheid

In 2017 heeft onze mooie vijf-daagse opleiding Operationeel Veiligheidskundige (OVK) definitief een grote plek ingenomen tussen de veiligheidsopleidingen die in Nederland gegeven worden. Dit succes is mede te danken aan de succesvolle nauwe samenwerking met VAPRO, Aboma, Apply en Copla. Dankzij hen en ons team van ervaren veiligheidsspecialisten en docenten zijn organisaties weer een stuk veiliger geworden. Ook is deze Hobéon geregistreerde opleiding meerdere malen in-company gegeven.

Verder is, samen met Vapro / Apply en Aboma, de website www.ovk.help ontwikkeld. Op de website kunnen OVK-ers in opleiding oefenen met schriftelijke examens en worden ze ondersteund bij het maken van de bij de opleiding behorende bedrijfsopdrachten. Verder biedt de website de toegang tot de herregistratie in het register van Hobéon-SKO door een middel van digitale herregistratie-toets.

In september 2018 wordt er een geheel nieuwe 8-daagse opleiding gelanceerd. Deze nieuwe  opleiding zal cursisten gaan voorbereiden op de opleiding voor Hogere Veiligheidskundige (HVK).

Om de uitbreidende  werkzaamheden goed te laten verlopen is het team van Gelling Veiligheid in het afgelopen jaar uitgebreid met 2 praktijkondersteuners en een MVK-er voor alle opleidingen.

Ook de thema’s voor de nieuwe actualiteitendagen / verdiepingsmiddagen worden nu in samenspraak met de adviesraad bepaald. Actualiteitendagen met als onderwerp ‘besloten ruimten’ en ‘gasmeten’ kunt u binnenkort op onze agenda terugvinden. Via onze veiligheids-opleidingen willen we op deze manier  inhoudelijke thema’s als gedrag en cultuur, aansprakelijkheid, voorlichting en onderricht en bewustwording  uitdragen.

En als laatste bij het nieuws over Gelling Veiligheid: De Leergang wetgeving en aansprakelijkheid 2018 is in maart van start gegaan en is voor de 13e keer een succes.

 

Nieuws over onderwijs

In 2017 is Gelling Onderwijs een samenwerkingsverband aangegaan met Kluitman Educatief. Gezamenlijk is Actief Leren Lezen ontwikkeld, een methode voor technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen voor groep drie. In het schooljaar 2017 / 2018 is begonnen met een pilot op verschillende scholen. De resultaten van deze lesmethode zijn zeer bemoedigend, de pilot-scholen zijn enthousiast en veel leerlingen zijn met deze methode goed vooruit gegaan met lezen.
Er worden veel proefpakketten voor Actief Leren Lezen aangevraagd. Het team van Actief Leren Lezen bezoekt veel basisscholen om over deze leesmethode te vertellen.

Nieuws over Gelling boeken

Verder worden er in de webshop van Gelling,  www.gellingboeken.nl, nog altijd regelmatig door Gelling Publishing uitgegeven boeken geplaatst en lezers weten deze website goed te vinden. In de webshop zijn boeken over wetgeving, veiligheid, onderwijs, coaching en verandermanagement van Gelling Publishing te bekijken.

Nieuwsbrieven Gelling Veiligheid

Natuurlijk blijven wij onze populaire nieuwsbrieven maken en versturen. In deze nieuwsbrieven bieden we nieuws over de diverse opleidingsactiviteiten en publicaties vanuit onze uitgeverij. Op deze pagina kunt u alle verschenen nieuwsbrieven teruglezen en kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Graag begroeten wij u tijdens een van onze activiteiten,

Sipke Gelling, maart 2018