Safety Training voor Uitvoerenden

DATUM en TIJD
28 januari en 8 februari 2019

KOSTEN
€ 995,00, ex btw

LOCATIE
Van der Valk, Nieuwerkerk aan den IJssel

DOCENTEN
Dennis Gort, HVK en Richard Leegte, HVK

Leaflet Safety Training voor Uitvoerenden

INLEIDING

Uitvoerend personeel is 8 uur per dag bezig met waar ze goed in zijn: techniek! Tegelijkertijd wordt van hen verwacht dat ze op het gebied van veiligheid maximaal presteren. Het succesvol laten verlopen van een werk is in veel gevallen niet alleen het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, maar ook het neerzetten van een hoge kwaliteit binnen een bepaalde tijd. Vele organisaties worstelen met deze uitdaging.

SAFETY TRAINING VOOR UITVOERENDEN

De veiligheidstraining voor uitvoerenden richt zich op de behoefte vanuit organisaties en opdrachtgevers om technische vakmensen uit te rusten met de juiste kennis en vaardigheden om veiligheid te verankeren binnen hun eigen functieniveau.

Verder is de doelstelling om door verschillende programma’s een totaal pakket van opleidingen aan te bieden die breed toepasbaar zijn en ook (h)erkend worden bij opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het programma is erop gericht om steeds een ander (aanvullend) niveau te kunnen te halen, afhankelijk van de wensen van de werkgever.

Uitgangspunten om dit te bereiken zijn:

 • Veiligheid leren door veiligheid te doen
 • Altijd gericht op de eigen praktijk
 • Persoonlijke instructie
 • Herhaling is de kracht van de boodschap
 • Praktijkbegeleiding op de werkplek

 

TRAINING

De trainingen richten zich op verschillende niveaus van uitvoerenden. Deze niveaus worden aangeduid door sterren. De opbouw van de training is zo dat iedereen start bij de eerste ster. Bij het behalen van een ster kan opvolgend een volgende ster behaald worden.

Met een toelatingstest kan men hoger instromen als is gebleken dat de inhoud van voorgaande ster(ren) wordt beheerst. Welk niveau van training passend is bij een persoon is afhankelijk van zijn takenpakket en de wens van de eigen organisatie/ opdrachtgever. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een opdrachtgever voor een bepaald werk verlangt dat er minimaal iemand met 3 sterren de uitvoering op zich neemt en dat er minimaal drie monteurs met 1 ster het werk uitvoeren.

RELATIE MET OVK/MVK

Iedere module heeft een basis vanuit de opleiding OVK. Bovenop deze basis heeft de module een praktijkgedeelte dat specifiek is toegespitst op de eigen praktijk van de deelnemers. Het volgen van deze training kan vrijstelling geven voor een gedeelte van de opleiding OVK/MVK.

 

KENMERKEN VAN HET EERSTE STER-NIVEAU

 • Technische medewerkers die dagelijks bezig zijn met het uitvoeren van de werkzaamheden, continu aanwezig op de werkvloer
 • Beperkte leidinggevende rol
 • Soms nieuwe medewerkers of met weinig ervaring
 • Onbewust van de risico’s op de werkplek
 • Onbekend met de verwachtingen op veiligheid
 • Van deze mensen wordt verwacht de werkplek en materialen te “scannen” op mogelijke gevaren en risico’s. En actief deel te nemen aan toolboxen en andere vormen van voorlichting, alsmede het geven van toolboxen.

 

INHOUD  EERSTE STER-PROGRAMMA

MODULE RISICO HERKENNEN EN BEHEERSEN

LMRA

 • Verantwoordelijkheden werkgever/werknemer
 • Doen van LMRA, wanneer is deze goed? Zie jij wat ik zie?
 • Wat als de LMRA niet goed is: Omgaan met weerstand, omgaan met veranderingen, wanneer en hoe maak je een melding
 • Welke risico’s zie je in jouw beroep (vergelijken met bedrijfs-RI&E)
 • Praktijk situatie: LMRA uitvoeren op basis van foto op scherm uit eigen praktijk. Deelnemers voeren een rollenspel uit

Voorlichting en instructie

 • Verantwoordelijkheden werkgever/werknemer
 • Wat is een goede voorlichting en instructie
 • Voorbeelden van v&i: Bedrijfseigen instructies (boekje), toolbox, trainingen, Vca, startwerkbespreking
 • Praktijk situatie: Deelnemers stellen v&i op voor een nieuwe medewerker

PBM

 • Verantwoordelijkheden werkgever/werknemer
 • Arbeid hygiënische strategie: Bron, collectief, individueel, pbm
 • Wat zijn jullie standaard pbm en welke zijn aanvullend? Hoe werken deze pbm’s?
 • Controleren en onderhouden van pbm
 • Praktijksituatie: wanneer gebruik je welke pbm tijdens jouw werk. Laten kiezen uit een aantal pbm. Blijven er nog restrisico’s over waarvoor je pbm kunt toepassen?

MODULE VEILIG WERKEN MET MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN

EISEN

 • Verantwoordelijkheden werkgever/werknemer
 • CE
 • Keuring en onderhoud
 • Juist gebruik van gereedschap en improviseren met gereedschap
 • Voorlichting en instructie vs opleiding