START
De MVK-opleiding bestaat uit 2 vervolgmodules op de OVK-opleiding: module 2 en 3.

DATUM EN LOCATIE
Woerden/Rotterdam/ Capelle
Start 12 december 2019. Overige cursusdata: 19 dec. 2019, 9 jan. 2020, 23 jan. 2020, 6 feb. 2020, 20 feb. 2020, 5 ma. 2020, 19 ma. 2020, 2 apr. 2020, 16 apr. 2020,  schriftelijk examen 13 mei 2020, scriptie-verdediging  juni 2020.

KOSTEN
€ 2300,- ex btw voor de opleiding OVK (module 1, 1e module MVK)
€ 3600,- ex btw voor het vervolg MVK opleiding van 10 lesdagen (2 modules)

MVK Opleiding RegulierModules
SKO Hobéon geregistreerd

Download leaflet OVK MVK Opleiding Regulier

Download leaflet OVK MVK Opleiding Industrie

MVK Opleiding Middelbare Veiligheidskundige

Nieuw is de registratie door SKO Hobéon voor de opleiding Operationeel Veiligheidskundige OVK®

De MVK Opleiding Regulier is een zeer veelzijdige opleiding voor proces-operators, SHE-managers en Human Resource units en/of opleidingsorganisaties in de proces-industrie. Vanuit de wetgeving staat met name ook in de proces-industrie veiligheid op een centrale plaats. Deze MVK opleiding biedt de mogelijkheid de informatiebehoefte en de daarbijbehorende doorontwikkeling bij operators en SHE-managers invulling te geven.

De uitgangspunten

Deze unieke opleiding bestaat uit 15 dagen.
Iedere cursusdag beslaat 2 dagdelen, met 5 bedrijfsopdrachten en een scriptie ter afronding (met verdediging onder auspiciën van een examencommissie).
De opleiding is SKO-geaccrediteerd en wordt afgerond met een erkend diploma MVK.
Er zijn drie uitstroomniveaus:

  • Het diploma Operationeel Veiligheidskundige (ofwel Preventiemedewerker industrie), te behalen na 5 cursusdagen (MVK module 1). De cursisten hebben beschikking over VOL VCA diploma (zelfstudie) als ze starten met de opleiding en/of VVI VOL.
  • MVK certificaat, wanneer 80% van de cursusdagen is gevolgd, 5 bedrijfsopdrachten zijn afgesloten met een voldoende en het schriftelijk theoretisch examen met een voldoende is afgesloten.
  • MVK diploma (SKO-accreditatie), wanneer 80% van cursusdagen is gevolgd, 5 bedrijfsopdrachten zijn afgesloten met een voldoende en het schriftelijk theoretisch examen met een voldoende is afgesloten én de scriptie (onderzoek, rapportage en verdediging) is afgesloten met een voldoende.

De Inhoud

De instroom is het VOL VCA diploma. Dit is behaald bijvoorbeeld nadat cursisten zich hebben ingeschreven of al beschikken over dit diploma.
Ze kunnen VOL VCA examen doen op de introductielesbijeenkomst voorafgaand aan de eerste cursusdag van module 1.
Voorwaarde voor het MVK diploma is een vooropleiding op MBO werk- en denkniveau plus technische vakkennis.
Dit is een certificatie-eis van SKO-Hobéon.

De opleiding is verdeeld in 3 modules en 15 cursusdagen.
Uitvoering vindt plaats door gekwalificeerde docenten van Gelling Publishing in verband met Hobéon-SKO certificatie-eisen.

De vervolgopleiding van de MVK is de pre-HVK, ook van Gelling Veiligheid. Op deze pagina leest u er meer over.