START
De MVK-opleiding bestaat uit 2 vervolgmodules op de OVK-opleiding: module 2 en 3.

De opleiding zal zoveel mogelijk fysiek  in de trainingsruimte van Gelling Veiligheid plaatsvinden. Indien noodzakelijk volgen digitale lessen en online bijeenkomsten om in deze periode de continuïteit van de lesdagen zo goed als mogelijk te ondervangen.

DATUM EN LOCATIE

donderdag 20 mei, 3 juni, 17 juni, 1 juli, 15 juli, 9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 4 november 2021. Examen: 19 november 2021. Scriptieverdediging: 15 december 2021.

KOSTEN
€ 3600,- ex btw voor het vervolg MVK opleiding van 10 lesdagen (2 modules)

MVK Opleiding RegulierModules
SKO Hobéon geregistreerd

Download leaflet OVK MVK Opleiding Regulier

Download leaflet OVK MVK Opleiding Industrie

MVK Opleiding Middelbare Veiligheidskundige

De MVK Opleiding Regulier is een zeer veelzijdige opleiding voor proces-operators, SHE-managers en Human Resource units en/of opleidingsorganisaties in de proces-industrie. Vanuit de wetgeving staat met name ook in de proces-industrie veiligheid op een centrale plaats. Deze MVK opleiding biedt de mogelijkheid de informatiebehoefte en de daarbijbehorende doorontwikkeling bij operators en SHE-managers invulling te geven.

De uitgangspunten

Deze unieke opleiding bestaat uit 15 dagen.
Iedere cursusdag beslaat 2 dagdelen, met 5 bedrijfsopdrachten en een scriptie ter afronding (met verdediging onder auspiciën van een examencommissie).
De opleiding is SKO-geaccrediteerd en wordt afgerond met een erkend diploma MVK.
Er zijn drie uitstroomniveaus:

  • Het diploma Operationeel Veiligheidskundige (ofwel Preventiemedewerker industrie), te behalen na 5 cursusdagen (MVK module 1). De cursisten hebben beschikking over VOL VCA diploma (zelfstudie) als ze starten met de opleiding en/of VVI VOL.
  • MVK certificaat, wanneer 80% van de cursusdagen is gevolgd, 5 bedrijfsopdrachten zijn afgesloten met een voldoende en het schriftelijk theoretisch examen met een voldoende is afgesloten.
  • MVK diploma (SKO-accreditatie), wanneer 80% van cursusdagen is gevolgd, 5 bedrijfsopdrachten zijn afgesloten met een voldoende en het schriftelijk theoretisch examen met een voldoende is afgesloten én de scriptie (onderzoek, rapportage en verdediging) is afgesloten met een voldoende.

MVK-opleiding tijdens COVID-19

In de ‘Corona-periode’ bieden we de mogelijkheid om de OVK – en MVK-opleiding op een andere manier te volgen. Voor iedere lesdag hebben wij een digitaal webinar ontwikkeld, dat door de deelnemers van tevoren wordt bekeken. De digitale lessen worden ondersteund met korte online live-sessies waarin vragen over de stof en de webinar worden beantwoord en de bedrijfsopdrachten worden besproken. De helft van de lessen wordt digitaal gegeven en voor de andere helft organiseren we fysieke bijeenkomsten. Op deze manier wordt het groepsgevoel gestimuleerd en kan er nog meer onderling uitwisseling plaatsvinden van informatie en ervaringen.

Het docententeam van onze veiligheidsopleidingen geeft extra service bij het maken van de vereiste bedrijfsopdrachten en biedt het herexamen van de OVK- en MVK-opleiding gratis aan als extra examenmoment. Op verzoek is ook een examentraining mogelijk.

Samengevat is dit ons aanbod tijdens Corona-tijden:

  • gedeeltelijk digitale lessen;
  • specifieke webinars;
  • minder reistijd;
  • minder fysieke lessen;
  • ondersteuning via Microsoft Teams / Skype voor vragen over de lesstof, examens en huiswerk / bedrijfsopdrachten;
  • 5% korting op de opleidingskosten.

De Inhoud

De instroom is het VOL VCA diploma. Dit is behaald bijvoorbeeld nadat cursisten zich hebben ingeschreven of al beschikken over dit diploma.
Ze kunnen VOL VCA examen doen op de introductielesbijeenkomst voorafgaand aan de eerste cursusdag van module 1.
Voorwaarde voor het MVK diploma is een vooropleiding op MBO werk- en denkniveau plus technische vakkennis.
Dit is een certificatie-eis van SKO-Hobéon.

De opleiding is verdeeld in 3 modules en 15 cursusdagen.
Uitvoering vindt plaats door gekwalificeerde docenten van Gelling Publishing in verband met Hobéon-SKO certificatie-eisen.

De vervolgopleiding van de MVK is de pre-HVK, ook van Gelling Veiligheid. Op deze pagina leest u er meer over.

Nieuw is de registratie door SKO Hobéon voor de opleiding Operationeel Veiligheidskundige OVK®