START vervolg MVK opleiding editie 2019/2020 module 2 en module 3, na OVK opleiding (module 1)

  • Woerden/Rotterdam:  start 12 december 2019 , 19 dec, 9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb, 5 maart, 19 maart, 2 april,16 april, scriptie en schriftelijk examen mei 2020

KOSTEN
€ 2300,- ex btw voor de opleiding Operationeel Veiligheidskundige (OVK) (module 1, eerste module MVK)
€ 3600,- ex btw voor het vervolg MVK opleiding van 10 les dagen (2 modules)

LOCATIES  DIVERS 

  • Gebouw Intechnium, Woerden
  • Kantoor Gelling Publishing, Rotterdam
MVK Opleiding RegulierModules
SKO Hobéon geregistreerd

Download leaflet OVK MVK HVK Opleiding Regulier
Download leaflet OVK MVK Opleiding Industrie

MVK Opleiding Middelbare Veiligheidskundige

Nieuw is de registratie door SKO Hobéon voor de opleiding Operationeel Veiligheidskundige OVK®

De MVK Opleiding Regulier is een zeer veelzijdige opleiding voor proces-operators, SHE-managers en Human Resource units en/of opleidingsorganisaties in de proces-industrie. Vanuit de wetgeving staat met name ook in de proces-industrie veiligheid op een centrale plaats. Deze MVK opleiding biedt de mogelijkheid de informatiebehoefte en de daarbijbehorende doorontwikkeling bij operators en SHE-managers invulling te geven.

De uitgangspunten

Deze unieke opleiding bestaat uit 15 dagen.
Iedere cursusdag beslaat 2 dagdelen, met 5 bedrijfsopdrachten en een scriptie ter afronding (met verdediging onder auspiciën van een examencommissie).
De opleiding is SKO-geaccrediteerd en wordt afgerond met een erkend diploma MVK.
Er zijn drie uitstroomniveaus:

  • Het diploma Operationeel Veiligheidskundige (ofwel Preventiemedewerker industrie), te behalen na 5 cursusdagen (MVK module 1). De cursisten hebben beschikking over VOL VCA diploma (zelfstudie) als ze starten met de opleiding en/of VVI VOL.
  • MVK certificaat, wanneer 80% van de cursusdagen is gevolgd, 5 bedrijfsopdrachten zijn afgesloten met een voldoende en het schriftelijk theoretisch examen met een voldoende is afgesloten.
  • MVK diploma (SKO-accreditatie), wanneer 80% van cursusdagen is gevolgd, 5 bedrijfsopdrachten zijn afgesloten met een voldoende en het schriftelijk theoretisch examen met een voldoende is afgesloten én de scriptie (onderzoek, rapportage en verdediging) is afgesloten met een voldoende.

De Inhoud

De instroom is het VOL VCA diploma. Dit is behaald bijvoorbeeld nadat cursisten zich hebben ingeschreven of al beschikken over dit diploma.
Ze kunnen VOL VCA examen doen op de introductielesbijeenkomst voorafgaand aan de eerste cursusdag van module 1.
Voorwaarde voor het MVK diploma is een vooropleiding op MBO werk- en denkniveau plus technische vakkennis.
Dit is een certificatie-eis van SKO-Hobéon.

De opleiding is verdeeld in 3 modules en 15 cursusdagen.
Uitvoering vindt plaats door gekwalificeerde docenten van Gelling Publishing in verband met Hobéon-SKO certificatie-eisen.