DATUM en TIJD
voorjaar 2021
13.00 – 20.30 met werkdiner

LOCATIE
Gelling Veiligheid
Nieuwerkerk a/d IJssel

DOCENTEN
dhr. Jaap den Braber, Veiligheidskundige, HVK

KOSTEN
Nog nader te bepalen.

OVER DE LEERGANG

Bij de Leergang Brand en Explosie leert u de risicobepalende eigenschappen kennen van risicobronnen en de operationele (voornamelijk technische) mogelijkheden, conform de Arbeidshygiënische strategie, om de risico’s in verband met deze gevaren te beheersen. Ook gaan wij met deze Leergang in op de toekomst (denkt u bijvoorbeeld aan elektrische veiligheid).

INHOUD PER DAG

Dag 1

Aandachtsgebied:
Brandontwikkeling en brandverloop.

Onderwerpen:
Scheikundige en natuurkundige begrippen, fasen van brandverloop, pyrolyse in de praktijk, branddoorslag, brandyverslag, rookgasverspreiding en risico’s.

Onderdelen:
Oxidatie, aggregatietoestand, faseovergang, vormen van warmteoverdracht, branddriehoek, brandkromme.

Dag 2

Aandachtsgebied:
De hulpverleningsketen en de HVK-er

Onderwerpen:
Pro-actie, preventie, preparatie (o.a. bhv), repressie, nazorg, brand en menselijk gedrag, communicatie bij calamiteiten.

Onderdelen:
Planvorming, preventieve voorzieningen, bouwbesluit, bhv, blusvoorzieningen, blussing etc, rol verzekering, nazorg.

Dag 3

Aandachtsgebied:
Brand en explosie

Onderwerpen:
Atex, brand en duurzaamheid.

Onderdelen:
Gas, stof, nevel explosies, zonering, zonne-energie, CNG en LNG, batterijen voor opslag, windmolens, waterstof etc.

Dag 4

Aandachtsgebied:
Elektrische veiligheid

Onderwerpen:
2 Nen 3140, Aarding NEN, krachtstroom, zwakstroom, transformatoren, accu’s condensatoren, technieken.

Onderdelen:
Basisbegrippen stroom, wet van Ohm, vermogen, stroom en warmte, kortsluiting, vlamboog, duspol, meggeren, meetprincipes, schroevendraaier, geïsoleerd gereedschap.