leergang verandermanagement & human factors - gelling veiligheid

DATUM en TIJD
17 september, 8 oktober, 19 november en 10 december 2020,
13.00 – 20.30 (inclusief werkdiner).

LOCATIE
Gelling Veiligheid
Nieuwerkerk a/d IJssel

DOCENTEN
mw. drs. Edith Groenendaal, arbeid- en organisatiedeskundige
dhr. drs. Rob Verkerke, health & safety consultant

KOSTEN
€ 3.850,- exclusief btw, inclusief herregistratie bij Hobéon.

.

OVER DE LEERGANG
In de leergang worden achtereenvolgens de volgende vragen beantwoord:

 • Wie en wat is een adviseur?
 • Hoe zitten organisaties in elkaar?
 • Hoe zijn processen georganiseerd?
 • Wat moet een goede adviseur kennen en kunnen?
 • Wat is mentale gezondheid, wat is gezond gedrag en PSA?
 • Wat is sociale veiligheid, wat is ongewenst gedrag?
 • Wat is een organisatiecultuur en hoe omschrijf je de organisatiecultuur in een organisatie?
 • Welke adviesprocessen zijn er en wat zijn de verschillende fases?

OPZET VAN DE LEERGANG
Na elke module maken de studenten huiswerkopdrachten. Deze opdrachten worden aan het begin van elk dagdeel besproken. Studenten hebben dan ook de gelegenheid om hun bevindingen te presenteren. Zo leren zij niet alleen veel van de docenten, maar ook van hun mede-studenten. Na het bespreken van de huiswerkopdrachten gaan de studenten met het thema aan de slag aan de hand van actieve werkvormen.

INHOUD PER DAG

Dag 1

 • de veiligheidskundige als adviseur: Bespreken van een integraal adviesmodel voor de hele module;
 • beleid en organisatie: inzicht in visie / missie van klanten en kennis van organisatievormen.

Dag 2

 • auditing- en managementsystemen: kennis van de kwaliteitscirkel, auditprocessen, auditvaardigheden en diverse normen;
 • ontwikkelingsproces als adviseur: inzicht in eigen advieservaring en kwaliteiten, reflectie.

Dag 3

 • human factors: PSA, duurzame inzetbaarheid.

Dag 4

 • begeleiden van veranderingsprocessen: cultuurdiagnose, veiligheidscultuur, gedragsbeïnvloeding.

Dag 5

 • het adviesproces: stappen van het adviesproces, adviesmodellen en adviesvaardigheden;
 • casuïstiek.

Deze leergang is één van de modules van de HVK-opleiding.

VOOR WIE
Deze bijzondere leergang is bedoeld voor OVK-ers, MVK-ers en HVK-ers en ook voor diegenen die vanuit andersoortige functies te maken hebben met cultuur, gedrag, verandering en adviesvaardigheden.

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 5 punten.