Data
Start in 2021: Module 1 wordt drie dagen aaneen gegeven namelijk op woensdag 21 april 2021, donderdag 22 april, vrijdag 23 april en de laatste lesdag op 29 april 2021. De lesdagen van de overige modules worden op vrijdag gegeven.

Kosten
€ 15.600,- excl. btw (12 docenten, 34 lesdagen incl. pre HVK, extra scriptiebegeleiding), incl. alle materialen/leerboeken/begeleiding, afname toetsen. Voor diegenen die bij Gelling Veiligheid, VAPRO, ABOMA, IVM of andere samenwerkingspartners de MVK opleiding heeft afgerond bestaan kortingsmogelijkheden tot 10% op de reguliere opleidingsprijs.

Locatie
Gelling Veiligheid, eigen trainingslocatie. Essebaan 73 te Capelle aan den IJssel.

HVK Opleiding

De HVK opleiding in het algemeen is door  Hobéon-SKO erkend en is op post HBO-niveau.  Inclusief de te volgen pre-HVK opleiding is deze uniek doordat er een combinatie ligt op vak-inhoud en door inclusieve aanbieding van de pre HVK ook  nadruk  op de advieskant en het schrijven van een post HBO eindwerk.

Download de Pre-HVK HVK Folder 2020

Kijk hier voor de Data van 2021-2022

Module volgorde:

risicobeheersing, ongevalsanalyse, pre-HVK (rapporteren/onderzoek/kritisch denken), human factors/verandermanagement, fysische factoren, brand- en explosiegevaar, wetgeving en aansprakelijkheid.

Pre-HVK Opleiding

De pre-HVK-opleiding van Gelling Veiligheid is een unieke opleiding die zich vooral onderscheidt door minder de nadruk te leggen op vak-inhoud, maar veel meer op de dus vaardigheden die getraind worden aan de hand van inhoudelijke thema’s.

Als extra meerwaarde kunt u zich bekwamen in:

  • Het leren van theorie, ook van onderwerpen die misschien ver van uw dagelijkse werkpraktijk staan
  • Logisch redeneren/denken
  • Het onder woorden brengen van kennis
  • Het verwoorden van een logisch betoog zoals bijvoorbeeld een onderzoeksrapport
  • Kennisclusters zoals statistiek, chemie, het inventariseren en evalueren van risico’s, onderzoeksmethoden en technieken

Per potentiële pre-HVK kandidaat (na OVK/MVK of HBO-opleiding) wordt van tevoren geïnventariseerd waar de lacunes in de kennis of vaardigheden zitten. Het pakket dat wordt aangeboden in de pre-HVK wordt afgestemd op vaardigheden aan de hand van de genoemde inhoudelijke thema’s. Daarbij gaat het deels om inhoudelijke vakken, maar echt meer om vaardigheden.

Wij leggen het accent op de volgende vaardigheden bij onze pre-HVK:

  • Leren leren
  • Oefenen met logica
  • Oefenen met mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
  • Oefenen met het op schrift zetten van gedachten en adviezen
  • Oefenen met het doen van onderzoek

Dit wordt getraind aan de van inhoudelijke thema’s in het programma.

Een enthousiaste cursist zegt dit over de opleiding Pre-HVK:

De Pre-HVK-opleiding is als een op zich staande module en als onderdeel van de volledige opleiding voor Hogere Veiligheidskunde een waardevolle opleiding.
De nadruk wordt  gelegd  op het trainen en ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van onderzoek, onderzoeks- en rapportagetechnieken en presentatie.
Het biedt mogelijkheden voor een MVK-er om verder door te groeien naar een MVK+ niveau en vergemakkelijkt een eventueel besluit  om wel/niet door te stromen naar de HVK opleiding. De scriptie wordt  toch vaak gezien als het  lastigste onderdeel van de HVK-opleiding.
Als onderdeel van de volledige HVK opleiding biedt de pre-HVK-module de mogelijkheid om direct aan het begin van de HVK-opleiding alvast met je scriptie of een onderdeel daarvan aan de slag te gaan. Dit voorkomt dat het lastigste onderdeel van de opleiding naar het eind wordt geschoven, wat nog wel eens kan resulteren in het niet succesvol beëindigen van de studie. De weg van de geleidelijkheid is in de regel succesvoller.”

Vooropleiding

Voor een succesvolle deelname aan onze opleiding is een hbo-denkniveau en/of hbo-werkniveau noodzakelijk.
Wij toetsen dit aan de hand van kopieën van diploma’s of een combinatie van een functiebeschrijving en een verslag van een assessment, mede op basis van deelname aan onze pre-HVK.

Pre-HVK

Voor middelbaar veiligheidskundigen en operationeel veiligheidskundigen die na hun OVK/MVK-opleiding graag willen beginnen aan de HVK-opleiding is er nu de mogelijkheid om te starten met de Pre-HVK-opleiding. Deze opleiding vormt een brug tussen de OVK/MVK- en HVK-opleiding. De deelname aan de 9 lesdagen  en het het doen van een afrondende  pre-HVK toets geven een goede indicatie of de kandidaat op HBO-werk- en denkniveau kan functioneren en of hij/zij in staat is de HVK opleiding met succes te vervolgen. Dit is daarom voor OVK-ers en MVK-ers  een waardevolle tussenstap en zeer de moeite waard.

Kortom, wij bieden met de pre-HVK het tot stand komen van een zeker denk- en werkniveau om uiteindelijk met succes de eigenlijke HVK-opleiding  af te kunnen ronden.

De pre-HVK staat onder auspiciën van Hobéon-SKO en geldt als bij- en nascholing

Deze eerste module wordt afgesloten met de pre-HVK-toets (bedrijfsopdracht, leren rapporteren toets, schriftelijk examen).

De pre-HVK-opleiding is onderdeel van de totale HVK opleiding.

Hoofddocent: dr. Ingeborg van der Geest

SKO-erkenning

De pre-HVK opleiding heeft een bij- en nascholingserkenning voor OVK-ers en MVK-ers van Hobeon-SKO te den Haag

Doel van de HVK opleiding

De opleiding HVK heeft tot doel u op te leiden tot intern of extern adviseur. In deze rol wordt van u verwacht dat u complexe risico’s voor veiligheid en gezondheid kunt herkennen en analyseren. Vervolgens moet u op basis van deze analyse de arbeidsorganisatie op overtuigende wijze kunnen adviseren inzake de beheersing van risico’s. U levert steeds een deskundig advies waarbij u oog heeft voor de bedrijfsprocessen.

Studieduur

Het totaal aantal contactmomenten bedraagt 34  lesdagen (inclusief  de lesdagen van de pre-HVK). De totale studiebelasting is circa 900 uur (inclusief de lesdagen). Deze studiebelasting is afhankelijk van uw voorkennis en ervaring. De uren buiten de contactmomenten worden besteed aan zelfstudie die bestaat onder andere uit het maken van opdrachten en het voorbereiden van toetsen.

Programma

De HVK opleiding wordt gegeven door deskundige en in de praktijk actieve docenten en gastdocenten.
De cursusdagen duren van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Elke lesdag wordt gezien als een contactmoment.

Wij verwachten van u tijdens de opleiding een actieve inbreng bij de groeps- en cursusopdrachten. Er zijn ook opleidingsdelen die gegeven worden in de vorm van werkgroepen, trainingsgroepen en een praktijkdag. In ieder geval worden alle lesdagen ondersteund en begeleid door één van onze 12 docenten (op HVK en universitair niveau werkzaam). Iedere module en daarin ook weer ieder onderwerp wordt verschillend behandeld door diverse vakspecialisten.