DATA

Op dinsdag  20 februari 2018 is de vijfde editie van onze HVK opleiding te Rotterdam gestart.

Ook interesse in de HVK-opleiding van Gelling Veiligheid? Bel 0180-319298 voor het programma en de toelichting van Sipke Gelling (Gelling Veiligheid)

Download het leaflet voor de HVK-opleiding

KOSTEN
€ 14750,- ex btw; dit is inclusief boeken, materialen, scriptiebegeleiding,  en twee hotelovernachtingen tijdens de eerste module (kennismaking)

De Examenkosten (na afronding en inleveren van uw scriptie) bedragen  € 500 ex btw, en worden apart in rekening gebracht.

LOCATIE
Rotterdam/omgeving

HVK Opleiding

De HVK opleiding is door DNV en Hobéon-SKO erkend en is op post HBO-niveau

HVK Opleiding Hogere Veiligheidskundige

De HVK-er is de professional die zich bezighoudt met het bevorderen van de arbeids- en bedrijfsveiligheid. Bijvoorbeeld:

  • In de Industrie: het grootste deel van de HVK-ers is werkzaam in branches als productie-industrie, procesindustrie, constructie, winning van delfstoffen, dienstverlening, transport, communicatie en opslag.
  • In arbodienstverlening: hierbij kunt u denken aan externe arbo- of veiligheidsdiensten en adviesbureau’s.
  • Bij ontwerpbureaus: architectenbureaus, ingenieursbureaus en adviesbureaus die zich bezighouden met het ontwerp van (chemische) installaties en grote infrastructurele werken.
  • Bij certificerende instellingen: hierbij gaat het om bedrijven die door middel van audits vaststellen of een bedrijf voldoet aan de eisen van normen, zoals Ohsas 18001 en VCA.
  • In het verzekeringswezen: bij grote verzekeraars beoordelen hvk-er mede de risico’s en adviseren over de bijbehorende premiebepaling (bij combinaties van ziekteverzuim, verzuimbeperking en reïntegratie binnen een contract).
  • Bij de overheid: hier worden HVK-ers als ‘inspecteur’ of als beleidsmaker te werk gesteld bij de Arbeidsinspectie.

Vooropleiding

Voor een succesvolle deelname aan de HVK opleiding is een hbo-denkniveau en/of hbo-werkniveau noodzakelijk.
Wij toetsen dit aan de hand van kopieën van diploma’s of een combinatie van een functiebeschrijving en een verslag van een beoordelingsgesprek.
Indien er nog enige twijfel is over toelating, behouden wij ons het recht voor, u op basis van een assessment toe te laten of af te wijzen.
Een dergelijk assessment kan worden afgenomen door diverse psychologische adviesbureaus.
Wij kunnen u adviseren omtrent de keuze voor een adviesbureau.

SKO-erkenning

Cursisten die de opleiding met goed gevolg afronden en aan de voorwaarden voldoen, kunnen zich bij Hobéon SKO inschrijven voor het vakbekwaamheidscertificaat.
Voor opname in het register van SKO moet u in bezit zijn van een hbo-diploma op technisch of chemisch gebied of gelijkwaardig hieraan.
Meer informatie: http://www.hobeon.nl

Doel van de HVK opleiding

De opleiding HVK heeft tot doel u op te leiden tot intern of extern adviseur.
In deze rol wordt van u verwacht dat u complexe risico’s voor veiligheid en gezondheid kan herkennen en analyseren.
Vervolgens moet u op basis van deze analyse de arbeidsorganisatie op overtuigende wijze kunnen adviseren inzake de beheersing van risico’s.
U levert een deskundig advies waarbij u oog heeft voor de bedrijfsprocessen.

Studieduur

Het totaal aantal contactmomenten bedraagt 38 dagen incl. avonden (266 uren).
De totale studiebelasting is circa 1100 uur.
Dit laatste is afhankelijk van uw voorkennis en ervaring.
De uren buiten de contactmomenten worden besteed aan zelfstudie die bestaat uit o.a. het maken van opdrachten, toetsen en bestuderen van materialen.

Programma

De HVK opleiding wordt gegeven door deskundige en in de praktijk actieve eigen docenten en vele  gastdocenten
De cursus wordt volledig verzorgd in dagonderwijs, van 9.00 uur tot 17.00 uur in opleidingscentrum in Nieuwerkerk aan den IJssel of omgeving
De eerste module wordt op locatie uitgevoerd en omvat tevens een avondprogramma met overnachting (kosten hiervan zijn inbegrepen).
Elke lesdag wordt gezien als een contactmoment.
De wijze waarop de lesdagen zijn ingevuld is divers.
Het kan zijn dat u dit deels zelf invult.
Wij verwachten van u een actieve inbreng in de inhoud en vorm van de opleiding.
Maar er zijn ook opleidingsdelen die in de vorm van werkgroepen, trainingsgroepen en/of hoorcolleges worden ingevuld.
In ieder geval worden alle lesdagen ondersteund en begeleid door een docent.