START
De workshop Arbo-coördinatie voor de onderhoudssector wordt in het voorjaar gegeven en bestaat uit drie dagdelen van 13.00 tot 17.00 uur.

KOSTEN
De kosten à € 750,- zijn voor rekening van Arbouw. Deelname is dus gratis!

LOCATIE
Wezep, Leiderdorp, Utrecht en Veldhoven

Arbo-coordinatie in de bouw

Preventiemedewerker

De wet schrijft voor dat ieder bedrijf een preventiemedewerker moet hebben die de maatregelen gericht op de veiligheid en gezondheid kan uitvoeren.
Dit is een deskundig en ervaren persoon.
Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn.
Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker.
Behalve als er geen mogelijkheden zijn om de bijstand binnen het bedrijf of de inrichting te organiseren.

Deskundigheid

Uit onderzoek is echter gebleken dat 51% van de bedrijven nog geen preventiemedewerker heeft.
Het is van belang dat de preventiemedewerker die wordt aangesteld, over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.
Van de bedrijven die wel een preventiemedewerker hebben, heeft 42% bijvoorbeeld nog geen RI&E en voert 68% nog geen deugdelijke ongevalsregistratie.
In de RI&E moet worden aangeven hoe werknemers in contact kunnen treden met de preventiemedewerker, dus hoe de toegankelijkheid geregeld is.

Workshop

Door het volgen van de workshop Arbo-coördinatie kunt u de rol van preventiemedewerker (nog beter) invullen.
Gezien de aangekondigde strenge controles van Inspectie SZW is het belangrijk dat u over een preventiemedewerker beschikt en dat deze rol goed wordt vervuld.
Preventiemedewerker zijn betekent onder meer verstand hebben van de Arbowet, up-to-date blijven van ontwikkelingen op het gebied van gezond en veilig werken, de schakel zijn tussen de werkgever en de werknemers en assertief zijn.

Doorstromen

Na het doorlopen van deze workshop kunt u eventueel doorstromen naar module 2 van de opleiding Middelbaar Veiligheidsdeskundige (MVK).
Dat bespaart u twee opleidingsdagen en honderden euro’s aan cursuskosten.
Schrijf u snel in, want het aantal plaatsen is beperkt!