Risicos Herkennen en Toezicht

DATUM en TIJD
29 april 2020
14.00 – 20.30 (inclusief werkdiner)

7 oktober 2020
14.00 – 20.30 (inclusief werkdiner)

DOCENT
Siep Slager HVK

KOSTEN
€ 395,00 exclusief btw.

LOCATIE
Gelling Veiligheid
Nieuwerkerk a/d IJssel,

A. Risico’s herkennen

 • Voorbereiding op de cursusdag: Cursisten maken een lijstje met prioritaire risico’s uit hun omgeving en maken elk 2 foto’s van onveilige situaties . Zonodig raadplegen de cursisten hun RI&E / TRA.
 • Tijdens de bijeenkomst bepalen we de grootte van het risico met behulp van Fine & Kinney zoals dat in de OVK is aangeboden. Zonodig de aandacht nog leggen op de principes:
  a. ARM: activiteit, risico en maatregelen
  b. RITS: risico – informative – toezicht – sanctie (complimenteren en corrigeren).

B. Toezicht
Uitleg over toezicht:

 • Hiërarchisch toezicht op eigen werknemers
 • Coördinerend toezicht op (onder)aannemers.

C. Aanspreken

 • Aanspreken in kader signaleren onveilige situaties en toezicht.
 • Interactieve simulatie aanspreken van praktijkcasus op basis van genomen foto’s.
 • In twee talen elkaar beurtelings aanspreken.
 • Methodiek (alleen stellen van vragen)
 • Ik zie ……………………….
 • Wat kan er mis gaan?
 • Wat zou je er zelf aan kunnen doen?
 • Wat spreken we af? (Behalve afspraak ook nagaan of er een melding gevaarlijke situaties moet worden gedaan, met opdrachtgever opnemen of nog aandacht aan melden en afhandelen onveilige situaties besteed moet worden.)

Voor wie?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

Accreditatie
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers. Geregistreerde OVK-ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

Docent: Siep Slager (HVK).
Datum: 29 april 2020
Kosten: € 395,00 exclusief BTW, incl. herregistratie bij Hobéon

Naar aanmeldformulier