actualiteitendag arm beleid gelling veiligheid

DATUM
14 mei 2020
14.00 – 20.45 (inclusief werkdiner)

28 oktober 2020
14.00 – 20.45 (inclusief werkdiner)

DOCENT
De training wordt verzorgd door een trainer van Trafieq Business.

KOSTEN
€ 395,00 exclusief BTW, inclusief herregistratie bij Hobéon

LOCATIE
Van der Valk,
Nieuwerkerk a/d IJssel

Download het leaflet van de Actualiteitendag Risicobeheersing ADM (Alcohol, drugs en medicijnen)

Actualiteitendag Risicobeheersing ADM (alcohol, drugs en medicijnen)

Deze nascholingsdag is bedoeld om de operationeel veiligheidskundige te ondersteunen in het herkennen van medewerkers die onder invloed zijn van alcohol, drugs en / of medicijnen. Er wordt nader ingegaan op de verschillende middelen, vorm, uiterlijke kenmerken en effecten. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan (bedrijfsspecifieke) risico’s. Aan het eind van de dag gaat u weer naar huis met kennis over waar beleid(maatregelen) tegen de risico’s van alcohol, drugs en medicijnen uit moeten bestaan. Ook kunt u na deze nascholing praktische voorstellen doen om de risico’s van ADM op de werkvloer tegen te gaan.

Inhoud

 • de verschillende groepen middelen;
 • veel voorkomende middelen en onder welke groep middelen ze vallen;
 • de effecten van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • de risico’s van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • de risico’s voor de uitvoering van werkzaamheden van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • de uiterlijke kenmerken van de verschillende veel voorkomende middelen per middelengroep;
 • aan gedrag en uiterlijke kenmerken herkennen van welk middel een gebruiker mogelijk onder invloed is;
 • redenen waarom een leidinggevende ook bij twijfel handelt zoals in een situatie waarbij zeker is dat iemand onder invloed is van middelen;
 • de opbouw van een compleet ADM-beleid;
 • redenen waarom de privacywetgeving van invloed is op het te voeren ADM-beleid;
 • het doen van voorstellen om op de werkvloer de risico’s rond ADM tegen te gaan.

De trainer zorgt er op deze dag voor dat er ook ruimte is voor voorwaardelijke doelen:

 • de deelnemer is zie bewust van de eigen vooroordelen t.a.v. ADM;
 • er is een veilig leerklimaat in de groep;
 • de hiërarchie in de leerdoelen staat vast;
 • het cognitieve programma biedt in voldoende mate ruimte aan eigen ervaringen en emoties.

Docent

De actualiteitenmiddag wordt verzorgd door een trainer van Trafieq.

Kosten

€ 395,00 exclusief BTW

Aanmelden