Operationele Arbeidshygiene


DATUM en TIJD

2 december 2020
14.00 – 20.30 (incl. werkdiner)

KOSTEN
€ 395,- exclusief BTW.
De kosten van het materiaal en het diner zijn bij deze prijs inbegrepen

DOCENT
Siebe van der Kleij, arbeidshygiënist

LOCATIE
Gelling Veiligheid
Nieuwerkerk a/d IJssel

Bijscholingsmiddag Operationele Arbeidshygiëne

Arbeidshygiëne richt zich op de zorg voor een goede werkomgeving zodat medewerkers gezond en veilig kunnen werken. Doel is uiteindelijk het beschermen van de gezondheid en het welzijn van de werknemers tegen werk-gerelateerde gevaren die gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Operationele arbeidshygiëne biedt de juiste introductie in deze materie. Tijdens deze cursusmiddag wordt een doorkijk geboden van de arbeid hygiënische praktijk van alledag. Dit programma is bestemd voor de OVK-er die met goed resultaat de opleiding Operationeel Veiligheidskunde heeft afgerond en die behoefte heeft aan verdere verdieping op dit gebied.

Opzet

Ingegaan wordt op de ins en outs van de hinderlijke en schadelijke omgevingsfactoren die de gezondheid van de werknemer (nadelig) kunnen beïnvloeden.

Onderwerpen:

  • een doorkijk in de arbeids-hygiënische praktijk; 
  • chemicaliën / gevaarlijke stoffen / toxica stoffen / CMR stoffen;
  • biologische agentia;
  • schadelijk geluid en trillingen; 
  • binnenklimaat;
  • fysische belasting en ergonomie.

Resultaat

Aan het eind van de middag is de deelnemer in principe in staat om: 

  • een arbeidshygiënisch probleem te herkennen; 
  • (preventieve) maatregelen te nemen om dit soort problemen te beheersen;
  • als een goede gesprekspartner van de preventiecoördinator en / of arbeidshygiënist te kunnen fungeren in het kader van RI&E of het beheersen van arbeidhygiënische  problemen; 
  • te fungeren als de ‘neus en oren’ van de preventiecoördinator en/of arbeid hygiënist.

Voor wie?

Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar veiligheidskundige (MVK-ers).

Accreditatie

SKO-Hobéon, 1 punt
Voor geregistreerde OVK-ers geldt deze middag als  bijscholingsdag  voor continuïteit in het OVK-register

Docent

Siebe van der Kleij, arbeidshygiënist

Datum en tijd

4 maart 2020
bijscholing: 13.30 – 18.00
werkdiner: 18.45 – 20.00

Kosten

€ 395 (excl. btw)

Locatie

Gelling Veiligheid
Nieuwerkerk a/d IJssel  (bij Rotterdam)