DATUM, TIJD, LOCATIE
16 juni 2021, 14.00 – 20.30 (inclusief werkdiner), Capelle aan den Ijssel

KOSTEN
€ 395,00 exclusief BTW, incl. herregistratie bij Hobéon.

D

Naar aanmeldformulier

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen staat steeds meer in de aandacht van de media, van inspectie SZW, maar ook van de werknemers. Dit is niet zo verwonderlijk, want nog altijd sterven er drieduizend mensen per jaar aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk.

Uw docenten: Tamara Onos, Mariska Droog en/of Siebe van der Kleij

Het lastige is dat de tijd tussen de blootstelling en het moment van ziekte of overlijden heel lang kan zijn, tot tientallen jaren zelfs. En hoe weet je nu dat er geen te hoge blootstelling is en of de eigen werkplaats gezond genoeg is?

Op deze dag gaat het gesprek over gevaarlijke stoffen. Aan de hand van casussen wordt de theorie praktisch gemaakt. Er wordt antwoord gegeven op vragen als

 • Wanneer is een stof gevaarlijk?
 • Hoe herken je gevaarlijke stoffen?
 • Wat is het verschil tussen gevaar en risico?
 • Waar haal je informatie over gevaarlijke stoffen vandaan?
 • Wat zijn de gevaarseigenschappen en fysische eigenschappen van de stoffen?
 • Wat zijn de opnameroutes?
 • Hoe bepaal je de blootstelling en wat zijn de grenswaarden?
 • Hoe lees je een VIB (veiligheidsinformatieblad)?
 • Hoe doe je een zelfinspectie op gevaarlijke stoffen?
 • Welke maatregelen zijn mogelijk?
 • Wat is een AH strategie en wat is een diepte PBM?
 • Wat zegt de wet over blootstelling aan gevaarlijke stoffen?
 • Wat kun jij als OVK-er en MVK-er doen om de kans op het krijgen van een beroepsziekte te verkleinen?

WHO DUNNIT?
Een bijzonder element van de dag is de who-dunnit-sessie. Kennis van gevaarlijke stoffen wordt gebruikt om een misdaad op te lossen. Welk team ontdekt wie de dader was en wint een thriller met een plot over gevaarlijke stoffen?

VOOR WIE?
Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundigen (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundigen (MVK-ers).

ACCREDITATIE
SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers. Geregistreerde OVK-ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.