TRA LMRA en VG Plan

DATUM
23 december 2020
14.00 – 20.30 (inclusief werkdiner)

DOCENT
Herman Herrebout

KOSTEN
€ 395,00 exclusief BTW, incl. herregistratie bij Hobéon

LOCATIE
Gelling Veiligheid
Nieuwerkerk a/d IJssel

Bijscholingsdag TRA/LMRA en V&G-plan

Een inhoudelijke bijeenkomst (middag en avond) over de TRA/LMRA en V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

Inhoud

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die  direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is om de medewerkers op de werkplek zich bewust afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren, te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

 

Voor wie

Deze bijscholingsdag is voor Operationeel Veiligheidskundige (OVK-ers) en Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-ers).

Accreditatie

SKO-Hobéon: 1 punt voor niet bij Hobéon geregistreerde OVK-ers. Geregistreerde OVK-ers wonen deze bijscholingsdag bij voor de continuïteit van hun inschrijving in het OVK-register.

 

Aanmelden