TRA LMRA en VG Plan

DATUM
21 november 2019

DOCENT
Pieter de Boer

KOSTEN
€ 395,00 exclusief BTW

LOCATIE
Gelling Veiligheid Nieuwerkerk aan den IJssel

Bijscholingsdag TRA/LMRA en V&G-plan

 

Een inhoudelijke bijeenkomst (middag en avond) over de TRA/LMRA en V&G-plan, de voorbereiding voor OVK’ers en uitvoerenden voor het maken van toolboxen.

Inhoud

LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) of start-werkanalyse is een korte risicobeoordeling die  direct voor aanvang van de werkzaamheden op de werkplek wordt gedaan door de medewerkers die de werkzaamheden gaan uitvoeren. Doel van de LMRA is om de medewerkers op de werkplek zich bewust afvragen of alle (potentiële) veiligheids-, gezondheids- en milieurisico’s zijn onderkend en of er voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen om ongevallen te voorkomen (‘Bezint eer ge begint’).

De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te analyseren, classificeren, te evalueren en te herkennen (AI-45).

Het is verplicht om een V&G-plan op te stellen voor projecten (bouw, onderhoud, sloop, renovatie) van een bepaalde omvang of met hoge risico’s. Het V&G-plan is een onmisbaar document met informatie over de risico’s en benodigde beheersmaatregelen op het project en tevens de afspraken tussen de verschillende partijen. Maar wie moet het V&G-plan opstellen en wat moet er allemaal in staan? En voor wie is het V&G-plan bestemd? Dit wordt in deze toolbox toegelicht.

Docent

Pieter de Boer

Kosten

€ 395,00 exclusief BTW

Aanmelden